DIJAGNOSTIKA I

LEČENJE

Dijagnostika, preventiva i lečenje bolesti velikih i malih životinja.

HITNA

POMOĆ

Nagla, po život opasna stanja, zahtevaju brzu posetu veterinaru.

NEGA

ŽIVOTINJA

Sistematski pregledi, vakcinacije, tretmani, čiipovanje, čuvanje i nega.

PRODAJA

LEKOVA I HRANE

Sve što je potrebno za zdravlje i negu vaših životinja.

Imate problem? Proverite zdravlje svoje životinje odmah!

Naše osobine:

Dugogodišnje iskustvo, prepoznata dobra praksa i ljubav prema životinjama samo su polazna osnova. Usluge obavljamo savremenim sredstvima i metodama.

Nalazimo se na Kaleu, na lokaciji do koje se lako i brzo stiže. Imamo višegodišnje iskustvo u specijalističkim uslugama. Dolazimo na poziv.

Iza nas su rezultati dvadesetpetogodišnjeg rada.

Prepoznati u sredini u kojoj radimo.

Gde se nalazimo?

Veterinarska ambulanta Jovanović Vet nalazi se na Kaleu, u ulici Radoja Domanovića broj 2.
Ambulanta je opremljena savremenom opremom. Prostor je prilagođen potrebama životinja i prijatan za njihove vlasnike.
U sklopu ambulante nalazi se i prodavnica hrane, lekova i drugih potrepština za životinje.

Drugi o nama

Zašto vlasnici životinja dolaze kod nas?

Dugogodišnje iskustvo, prepoznata dobra praksa i ljubav prema životinjama samo su polazna osnova.

Moderna ambulanta

Usluge obavljamo savremenim sredstvima i metodama.

Kvalifikovani veterinari

Višegodišnje iskustvo u specijalističkim uslugama.

Hitna pomoć

Dolazimo na poziv.

Nega životinja

Sistematski pregledi, vakcinacije, tretmani, čiipovanje, čuvanje i nega.

Naši partneri